Ajateenistusse asumisest

Meessoost Eesti kodanikud osalevad 17.-60. eluaastani kaitseväekohustuslasena riigikaitses läbides aja- või asendusteenistuse ning osaledes reservõppekogunemistel. Lühidalt kaitseväekohustuse tekkimisest ajateenistusse asumiseni.

Üldist ajateenistuskohustusest

17-aastaseks saamisel tekib Eesti kodanikust noormeestel kaitseväekohustus. Kaitseväekohustuslaste registrisse kandmisest teatab Kaitseressursside Amet kirjalikult. Teade saadetakse rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressile või avaldatakse Ametlikes Teadaannetes. 17-27-aastasena on noormees kutsealune aja- või asendusteenistusse asumise või sellest vabastamiseni. Ajateenistuses kaitseväes saab sõjaväelise väljaõppe. Ajateenistus on kohustuslik, kui:

Naistel on võimalik omal soovil ajateenistusse asuda ning kaitseväekohustus võtta.

Ajateenistusse mitteilmunud kutsealust võib karistada rahatrahviga kuni 300 trahviühikut või arestiga.

Ajateenistusse omal algatusel

Ajateenistusse võib asuda omal algatusel esitades Kaitseressursside Ametile taotluse. Kutsealusele on see hea võimalus kavandada ajateenistus teadlikult oma eluplaanidesse ja läbida teenistus varakult. Taotluse esitaja kutsutakse esimesel võimalusel arstlikku komisjoni ja seejärel ajateenistusse. Sobivat teenistusse asumise aega kavandades tuleb arvestada, et ajateenistusse kutsutakse kindlaksmääratud aegadel kolm korda aastas ning enne teenistusse asumist tuleb läbida arstlik komisjon. Kutsealuste uuringutes antud hinnangute põhjal on parim aeg ajateenistuseks pärast gümnaasiumi lõpetamist. Pärast teenistust saate keskenduda teistele olulistele väljakutsetele – edasiõppimisele, karjäärile ja pere loomisele.

Vorm nr 2. Kutsealuse taotlus ajateenistusse asumiseks

Kutsealusena on teil võimalus asuda ajateenistusse omal algatusel. See on hea võimalus kavandada ajateenistus teadlikult oma eluplaanidesse ja läbida teenistus varakult.

 • Pärast taotluse esitamist kutsutakse teid esimesel võimalusel arstlikku komisjoni ja ajateenistusse.

  Ajateenistusse asumise aega planeerides arvestage, et ajateenistusse kutsutakse kindlaksmääratud aegadel kolm korda aastas ning enne teenistusse asumist tuleb läbida arstlik komisjon. Ajateenistusse kutsumise aja ja väeosa otsustab Kaitseressursside Amet.

  Loe lähemalt

Terviseseisundi ja kutsesobivuse hindamine

Kutsealuse tervis peab vastama tervisenõuetele. Kutsealuse tervise vastavust nõuetele hinnatakse enne teenistusse kutsumist Kaitseressursside Ameti arstlikus komisjonis. Arstlikku komisjoni kutsub kutsealuse Kaitseressursside Amet.

Kutsesobivust hinnatakse, et selgitada kutsealuse isiksuseomaduste põhjal välja talle kõige sobivam sõjaväeline väljaõpe.

Terviseseisundi ja kutsesobivuse hindamisel osalemine on kutsealusele kohustuslik.

Ajateenistusse kutsumine

Ajateenistusse kutsub Kaitseressursside Amet. Amet määrab teenistuskoha, ajateenistusse asumise aja ning kogunemiskoha. Ajateenistusse kutsumise otsus antakse kutsealusele isiklikult kätte. Kutsega koos antakse kutsealusele tõend ajateenistusse kutsumise kohta tööandjale või õppeasutusele esitamiseks. Ajateenistusse asumine kutses määratud ajal ja kohas on kutsealusele kohustuslik. Ka hilinemist loetakse ajateenistusse mitteilmumiseks.

Meeldetuletusteenus

Teil on võimalik tellida meeldetuletus arstlikku komisjoni ilmumise ja aja- või asendusteenistusse ilmumise aja kohta.

 • Teenus on tasuta ning meeldetuletus saadetakse Teile SMS sõnumiga ja/või e-kirjaga kolm päeva enne sündmust.

  Meeldetuletuse tellimiseks:

  • Aktiveeri riigiportaali rubriigis “Minu asjad” isiklik mobiiltelefoni number ja/või suuna isiklik @eesti.ee e-psoti aadress ümber e-posti aadressile, mida igapäevaselt kasutad.
  • Juhul kui muudad hiljem oma mobiiltelefoni numbrit või e-posti aadressi, siis uuenda andmeid ka eesti.ee-s. Vastasel juhul läheb meeldetuletus aegunud kontaktile.
  • Meeldetuletuse saamata jäämine ei vabasta kutsel märgitud tähtajal arstlikku komisjoni, ajateenistusse või asendusteenistusse ilmumisest.
  Loe lähemalt

Ajateenistusse kutsumise otsus antakse kätte vähemalt aasta enne ajateenistusse asumise aega, v.a juhul, kui kutsealusel on lõppenud ajapikendus (sh nt ajapikendus keskhariduse omandamiseks, mis laieneb kõikidele kutsealustele, kes keskharidust omandavad) või ta on varem ajateenistusse ilmumata jätnud. Sellisel juhul teatatakse teenistusse asumise aeg vähemalt 30 päeva ette. Lühema etteteatamisajaga on võimalik ajateenistusse asuda kutsealuse taotluse alusel. Kaitseressursside Amet toimetab kutsealused kogunemiskohast ajateenistuskohta ning samal päeval algab ajateenistus.

Mis on ajateenistuse ajaks tagatud?

 • ajateenija igakuine toetus
 • tasuta majutus ja toitlustus väeosas
 • puhkus ja ühel korral sõit puhkusele ja tagasi kehtestatud piirmäära ulatuses ja tingimustel
 • riiklike peretoetuste seaduses sätestatud igakuine ajateenija lapse toetus

Mida ajateenistusse kaasa võtta?

Kaasa tuleb võtta:

 • ID-kaart või pass
 • juhiluba (olemasolul)
 • immuniseerimispass (olemasolul)
 • isiklikud hügieenitarbed: hambahari ja –pasta, seep, dušigeel, habemeajamisvahendid
 • isikliku pangakonto number

Keelatud on:

 • relvad ja laskemoon
 • lõhkematerjal, pürotehnilised tooted, plahvatusohtlikud ja kergestisüttivad ained
 • ohtlikud kemikaalid ja toksilised ained
 • ravimid, mille omamist ei ole lubanud väeosa meedik
 • alkohol ning narkootilised ja psühhotroopsed ained
 • hasartmängud

Kas kaasa tohib võtta süle- või tahvelarvuti, fotoaparaadi vm olmeelektroonikat? Olmeelektroonika kasutamist reguleerib väeosa sisekord. Ärge võtke olmeelektroonikat kaasa ajateenistusse asudes. Selgitage esmalt väeosas välja, millistel tingimustel esemeid kasutada võib ning kus neid hoida saab. Sama nõuannet järgige ka teiste asjade ajateenistusse kaasa võtmisel – võtke esialgu kaasa vaid kohustuslik ja hädavajalik. Loe lisaks ajateenijate praktilisi nõuandeid vahipataljoni kodulehelt ja artiklist “Asjad, milleta kaitseväes saab, aga pole hea”.

Milline varustus antakse ajateenijale?

Igale ajateenijale antakse ajateenistusse asumisel üle isiklik varustus. All on kirjas loetelu asjadest, mis varustuse hulka kuuluvad. Sõltuvalt erialast ja väeliigist võib see nimekiri olla pikem, samuti ei pruugi ajateenija saada nimekirjas loetletud koguseid kätte kohe esimesel päeval. Näiteks talvevarustus antakse üle jahedamate ilmade tulekul.

Välivormi komplektid: 3 jakki, 3 paari pükse, 1 püksirihm, 2 mütsi. Lisaks 4 T-särki, fliis, sviiter ja 2 paari poolsaapaid.
Talvine välivorm: 2 jopet, 1 paar pükse, 1 müts
Vihmaülikond (jakk ja püksid) ja paar kummikuid
Aluspesu: 3 paari aluspükse ja 2 paari sooja aluspesu
Sokid: 5 paari poolvillaseid, 3 paari puuvillaseid ja 5 paari froteesokke
Sportimiseks: pikk ja lühike spordidress, spordijalatsid
Kindad: labakindad ja sõrmkindad
Pesemistarbed: 1 plätude paar, hügieenitarvete kott ja 4 käterätikut
Muu varustus: 1 nuga, söögiriistade komplekt, taskulamp, vormihoolduskomplekt ja kõrvatropid

Laenukohustuste täitmisest ajateenistuses viibimise ajal

Õppelaen
Ajateenistuses viibimise ajaks on Teil võimalik peatada õppelaenu põhiosa tagasimaksmine ehk võtta maksepuhkust. Sel ajal tasub intressi riik. Soodustuse taotlemiseks esitage pangale taotlus koos kaitseväe tõendiga ajateenistusse asumise aja ja kestuse kohta. Tõend küsi kaitseväest kohe pärast ajateenistusse asumist. Pangaga võtke ühendust varakult, enne ajateenistusse asumist, ning leppige kokku, kuidas taotluse ja kaitseväe tõendi pangale ajateenistusse asumisel esitate. Laenu tagasimaksmine peatub pangale tõendatud taotluse esitamise päeval, kuid mitte enne ajateenistuse algamist. Maksepuhkust ei ole võimalik taotleda tagantjärele.

Muud laenukohustused
Eluasemelaenu, tarbimislaenu, kiirlaenu jt laenude puhul võite samuti maksepuhkust taotleda, kuid pangal ei ole kohustust seda anda. Enne ajateenistust laenu võttes kaaluge, kas suudate ajateenistuses oma kohustusi panga ees täita. Kahtluse korral lükake kohustuse võtmine edasi. Laenukohustuse olemasolul on igal juhul soovitav enne ajateenistuse algust panga poole pöörduda, et laenude tagasimaksmise võimalused ajateenistuse perioodil üle vaadata ja saada konkreetseid soovitusi maksepuhkuse taotlemiseks vm vajalikeks ümberkorraldusteks seoses laenudega.

Viimati uuendatud: 18/07/2016