Ajateenistus

Ajateenistus

Sellel lehel on viited ajateenistusega seotud teemadele: arstlike komisjonide tegevus, kuidas saavad ajateenistusse asuda naised, millal saab taotleda ajapikendust, mis toimub ajateenistuses.

Arstlikud komisjonid

image

Kaitseressursside Ameti kirjalikul kutsel peab kutsealune määratud ajal ja kohas arstlikku komisjoni ilmuma. Arstlikus komisjonis hinnatakse kutsealuse terviseseisundit ja kutsesobivust. Mis tuleb arstlikku komisjoni kaasa võtta, millistes toimingutes osaleda, milliseid kulusid kutsealusele hüvitatakse?

Arstlikust komisjonist

Millal saab taotleda ajapikendust?

Ajapikendus on kutsealuse ajateenistusseasumise edasilükkamine määratud ajaks. Ajapikenduse andmise alused sätestab kaitseväeteenistuse seadus.

Loe lähemalt

Kõrgharidus ja ajateenistus

Kuidas sobitada ajateenistus ja õpingud kõrgkoolis kõige paremini oma eluplaanidesse? Kas minna kõrgkooli ajateenistuskogemuse võrra rikkamana või alustada esmalt õpinguid?

Loe lähemalt

Füüsiline valmisolek

Ajateenistuses on lihtsam, kui kodust on kaasa võetud hea sportlik vorm. Füüsilist valmisolekut saad hinnata üldfüüsilise testiga. Kui vorm vajab värskendamist, siis aitavad Sul sõdurielu füüsilisteks väljakutseteks valmistuda erinevad äpid. Lae alla ja alusta treeningut.

Treeningust ja testidest
image

Mis toimub ajateenistuses?

Ajateenistusest. Millised on väeosad kus ajateenistus toimub, milline on sõjaväeline väljaõpe, mida võtta kaasa ja kuidas ajateenistusest enda jaoks maksimum võtta.

Üldist ajateenistusest
  • ajateenistus_2
  • ajateenistus_3
  • ajateenistus_4
  • ajateenistus_5
  • ajateenistus_1
  • ajateenistus_6

Asendusteenistus

Usulistel või kõlbelistel põhjustel kaitseväeteenistusest keeldunud kutsealune on kohustatud läbi tegema asendusteenistuse. Ajateenistuse asendamiseks asendusteenistusega tuleb kutsealusel esitada taotlus.

Loe lähemalt

Sõdurileht

Sõdurileht VAATA POSTITUST

Keskmiselt üks kord kuus toimub Gao baasi sööklas suurpuhastus ning sel päeval tuleb sõduritel leppida kuivtoidupakiga. Märtsi kuu hoolduspäeva õhtusöök õnnestus sõduritel õnneks teisiti mööda saata. Suured tänud Salvestile ja A. Le Coqile kes saatsid meile Eestist oma tooteid! Missioonisõdur teeb suure kummarduse!

Sõdurileht

Sõdurileht VAATA POSTITUST

Kuperjanovi jalaväepataljoni ajateenijad rajasid Nursipalu harjutusväljale pea terve nädala õppuse Paastuäike19 raames rühmakaitsepositsioone. Tegemist oli uue kogemusega ajateenijatele, kuna nii suuremahulist rühmakaitsepositsioone polnud nad senise teenistuse jooksul ehitanud. Kaitsepositsioonide rajamine on üks olulistest osadest Nursipalu harjutusväljale rajatavatest arendustöödest.

Sõdurileht

Sõdurileht VAATA POSTITUST

Kaitsevägi sai uue veebli Kaitseväe veebel, ülemveebel Siim Saliste andis pidulikul tseremoonial ameti üle staabiveebel Enn Adosonile. Ülemveebel Saliste suundub teenima NATO operatsioonide väejuhatuse veebli ametikohale.

Sõdurileht

Sõdurileht VAATA POSTITUST

Sinilillejooks tuleb taas! Sinilillekampaania tunnustab tervislikke eluviise ja ning kutsub tänavu juba kuuendat korda läbi tervisespordi andma au neile meestele ja naistele, kes on rahvusvahelistel operatsioonidel Eesti julgeoleku eest seisnud. Radadele Pärnus, Narvas, Tartus, Tallinnas ning Brüsselis ja Kopenhaagenis on oodatud kõik soovijad, nii tegevväelased kui tsiviilisikud ning seda igas vanuses. Leia endale lähim ning kohtume üheskoos kevadisel Sinilillejooksul! Lisainfo:...

Sõdurileht

Sõdurileht VAATA POSTITUST

Täna on kevadine pööripäev ehk kevade algus. Kui looduses on kevadekuulutajateks linnulaul ja lumikellukesed siis kaitseväes on nendeks harjutusväljadelt kostuvad lahinglaskmised.

Sõdurileht

Sõdurileht VAATA POSTITUST

Kuperjanovi jalaväepataljon veetis hommiku Nursipalus linnalahingut harjutamas. Seekord võeti ette harjutus kasutades paintball´i relvi.

Sõdurileht

Sõdurileht VAATA POSTITUST

Lahingukooli õppurid viisid läbi Scoutspataljoni lahinglaskmised Üle 130 Scoutspataljoni B soomusjalaväekompanii võitleja osales Nursipalu harjutusväljal toimunud jätkuväljaõppe ja lahinglaskmiste laagris. Nädala jooksul viidi läbi kümneid erinevaid laskmisi, mille olid planeerinud ning ette valmistanud Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Lahingukooli õppurid, kes omandavad kursuse eduka läbimise korral nooremveebli auastme. Väliharjutuste planeerimine andis õppuritele...

Sõdurileht

Sõdurileht VAATA POSTITUST

K48 on üritus, mis toob kokku noored, kaitsetööstuse eksperdid ning hackathonide entusiastid, et 48 intensiivse tunni jooksul muuta lennukad ideed töötavateks toodeteks. Kaitseväe ja Küberkaitseliidu mentorid ja innukad osalejad jagavad oma kogemusi ja teadmisi, et välja töötada täiesti uudseid lahendusi 21. sajandi riigikaitseks.

Sõdurileht

Sõdurileht VAATA POSTITUST

Rocca al Mare Kooli riigikaitselaager Klooga harjutusväljal Laagri eesmärgiks on õpetada, kuidas näeb välja sõduri argipäev metsas olles. Kuidas ennast elatada tingimustes, mis pole õpilaste jaoks tavalised.

1. jalaväebrigaad/1st Infantry Brigade

1. jalaväebrigaad/1st Infantry Brigade VAATA POSTITUST

Brigaadi rivistusel avaldati austust märtsikuus Siberisse küüditatutele. „Tänagi on meie keskel palju inimesi, keda Siberisse küüditamine isiklikult puudutas – kes ise on olnud Siberis või kelle lähedasi on nõukogude okupatsioonivõim represseerinud. Vähim, mida me nende jaoks saame teha, on võtta see hetk oma päevast ja mälestada neid hukkunuid. Teine, mida meie kaitseväelastena kindlasti saame teha on teenida ustavalt oma riiki ja anda inimestele turvatunnet – me...

1. jalaväebrigaad/1st Infantry Brigade

1. jalaväebrigaad/1st Infantry Brigade VAATA POSTITUST

Suurtükiväepataljoni reservväelane, see video on sulle! #Suurtükiväepataljon [click here]

1. jalaväebrigaad/1st Infantry Brigade

1. jalaväebrigaad/1st Infantry Brigade VAATA POSTITUST

Küsimus! Mida teeb kolmas sõdur? #1jalaväebrigaad

1. jalaväebrigaad/1st Infantry Brigade

1. jalaväebrigaad/1st Infantry Brigade VAATA POSTITUST

Pioneeripataljoni allüksuse kursuse raames õppisid sõdurid rajama jooksusilda üle veetakistuse. Jooksusild on vajalik jalastunud üksustele, et ületada laiemaid veetakistusi. Silla tegemist harjutasid pioneeripataljoni sillarühm ja pioneerirühm. #pioneeripataljon #liikuvusetagamine #jooksusild #estengbn #cbtengr #fom

1. jalaväebrigaad/1st Infantry Brigade

1. jalaväebrigaad/1st Infantry Brigade VAATA POSTITUST

KÄITUMISJUHISED KRIISIOLUKORDADEKS Siit lehelt leiad praktilisi nõuandeid, kuidas eri kriisideks valmistuda ja neis käituda. [click here] NB! Võimalusel lae alla ka kriisijuhend (pdf fail).

1. jalaväebrigaad/1st Infantry Brigade

1. jalaväebrigaad/1st Infantry Brigade VAATA POSTITUST

1. jalaväebrigaadis on erinevad koostööharjutused täies hoos. Sellel nädalal viivad õhutõrje ja suurtükiväe üksused Lääne-Virumaal läbi koostööharjutuse. „Eesmärgiks on harjutada koostööd suurtükiväepataljoniga ning kinnistada rühma ja patarei drille motoriseeritud rännakul, positsioonide luurel, rühmitumisel ning eemaldumisel positsioonidelt,” ütles õhutõrjepataljoni väljaõppejaoskonna ülem major T. Talunik. Pildid: rms I.Birjukov

1. jalaväebrigaad/1st Infantry Brigade

TÄHELEPANU! Seoses heitliku ilma ja suure lume tõttu, võib tänavune Scoutsrännaku raja läbimine teatud lõikudel olla raskendatud. Kuna pikem ilmaprognoos lubab soojemaid ilmakraade, siis seetõttu võib rada muutuda üsna märjaks. SEEGA RATASVAHENDITEGA RÄNNAKU LÄBIMINE EI OLE SOOVITATAV!

1. jalaväebrigaad/1st Infantry Brigade

1. jalaväebrigaad/1st Infantry Brigade VAATA POSTITUST

Täna oli Märjamaa koolilastel põnev päev. Nimelt 1. jalaväebrigaadi tagalapataljoni tegevväelased ja ajateenijad külastasid õppuse käigus Märjamaa kooli, et tutvustada noortele oma tegevust, tehnikat, varustust ja relvastust. Koolipere oli sõdurite külastusest väga vaimustuses. „Mul on hea meel näha, et koolilaste huvi meie tegevuse vastu on kõrge. Sellised üritused on vajalikud, et tõsta noortes kaitsetahet ja tutvustada kaitseväge ning ajateenistust,“ ütles õppuse ja...

1. jalaväebrigaad/1st Infantry Brigade

1. jalaväebrigaad/1st Infantry Brigade VAATA POSTITUST

1. jalaväebrigaadi suurtükiväepataljoni reservväelased Tapal lasketiirus 17.03.19. Fotod rms I. Birjukov.

Kuperjanovi jalaväepataljon

Kuperjanovi jalaväepataljon VAATA POSTITUST

Siin ka videolugu õppuse Paastuäike raames Nursipalus sel nädalal tehtud välikindlustustöödest.

Kuperjanovi jalaväepataljon

Kuperjanovi jalaväepataljon VAATA POSTITUST

Kuperjanovi jalaväepataljon

Kuperjanovi jalaväepataljon VAATA POSTITUST

Sel nädalal olid kuperjanovlased tegevuses nii kaitseväe keskpolügoonil kui Nursipalus - toimus õppus Paastuäike. Umbes kolm neljandikku õppusel osalenud 700 kaitseväelasest tegutsesid keskpolügoonil, kus Kuperjanovi jalaväepataljoni sõdurid rajasid kindlustatud positsioonid ning harjutasid kaitselahingut Scoutspataljoni ja Kalevi jalaväepataljoni jalaväe lahingumasinate ning soomukite toetusel tegutsenud võitlejate vastu. Samal ajal rajas B-jalaväekompanii Nursipalu...

Kuperjanovi jalaväepataljon

Kuperjanovi jalaväepataljon VAATA POSTITUST

Kuperjanovlased harjutasid eelmisel nädalal Nursipalus linnalahingut, sel korral paintballi relvadega.

Kuperjanovi jalaväepataljon

Kuperjanovi jalaväepataljon VAATA POSTITUST

Täna tähistati Taara linnakus 27 aasta möödumist Kuperjanovi jalaväepataljoni taasloomisest. Väeosa külastanud inimestel oli võimalik tutvuda nii Eesti kaitseväe kui ka liitlaste tehnika ning relvastusega, lasta märki paintballi- ja õhkrelvast ning keha kinnitada sõdurisupiga. Väiksemate külaliste hulgas oli populaarne rohe-pruun-must näomaaling ning linnaku tuur bandvagenis. Taasloomise aastapäeva lõpetas efektne näidislahing, mis lõppes ka sel korral heade võiduga. Kokku...

Kuperjanovi jalaväepataljon

Kuperjanovi jalaväepataljon VAATA POSTITUST

Homse aastapäeva eel on võitlejatel tõsine mure, mida Võru kandi inimesed saavad aidata lahendada.

Kuperjanovi jalaväepataljon

Kuperjanovi jalaväepataljon VAATA POSTITUST

Autorid: rms Rehi, rms Nöps ja n-srs Kullerkann A-kompaniist.

Kuperjanovi jalaväepataljon

Kuperjanovi jalaväepataljon VAATA POSTITUST

Infoks Kuperjanovi jalaväepataljoni praegustele ajateenijatele: kui soovid pärast ajateenistust asuda õppima Kõrgemasse Sõjakooli, siis on sul võimalik juba varsti osaleda katsetel. Vaata lähemalt allpoolt ja vajadusel küsi lisainfot enda rühmaülemalt.

Kuperjanovi jalaväepataljon

Kuperjanovi jalaväepataljon VAATA POSTITUST

Head vabariigi aastapäeva ja jõudu paraadiks! Kuperjanovlased olid rivis nii enda lipu all kui ka maaväe liputoimkonnas. Maaväe lippu kandnud Kuperjanovi jalaväepataljoni staabiülem major Margus Sander tähistab täna enda 36. sünnipäeva - palju õnne!

Sõdur

Sõdur VAATA POSTITUST

Ilmus ajakiri Sõdur nr 1/2019. Numbris põhjalik ülevaade lahingumeditsiinist, kirjutame ka kuperjanovlastest Leedu õppustel, meenutame üht langenud kaasvõitlejat. Kirjeldame ka Mehhiko narkosõda, Iisraeli operatsiooni piirialuste tunnelite leidmiseks, räägime naisvõitlejatega Ukraina rindelt. Tutvustame ka Eesti õhuväe uut lennukit. Lisaks jätkub ka Vabadusssõja 100 aasta artiklitesari.

Sõdur

Sõdur VAATA POSTITUST

Sellel nädalal jõuab trükist värske Sõduri ajakiri. Fookuses on lahingumeditsiin – iga sõdur peab oskama käsitleda lahingus kannatanut.

Sõdur

Sõdur VAATA POSTITUST

Ajakirja Sõdur artikleid saab lühendatud kujul lugeda ka Delfi teadus- ja tehnikaportaalis Forte, sõjanduse rubriigi all.

Sõdur

Sõdur VAATA POSTITUST

Sõdur küsis, minister vastas. Ennekõike on meil vaja arendada keskmaa õhutõrjevõimekust ja see sunnib ka kaitsekulutusi suurendama.

Sõdur

Sõdur VAATA POSTITUST

28. detsembril ilmub ja läheb 2. jaanuarist laialikandesse ajakiri Sõdur nr 6/2018. Uues numbris intervjuu kaitseminister Jüri Luigega, kokkuvõte kindral Riho Terrase ametiajast ja uue kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Heremi tulevikuvisioon. Tutvustame ka Estpla-26 missiooni Malis, analüüsime Ühendkuningriigi kaitsekoostööd peale Brexitit ja Venemaa hübriidsõja kontseptsioone. Tutvustame snaiprite öiseid relvasüsteeme. Algab ka Vabadussõda 100 artiklitesari, lisaks vaatame...

Sõdur

Sõdur VAATA POSTITUST

Loe Sõdurit veebis Issuu-keskkonnas. Valitud artikleid avaldatakse ka Delfi Fortes. Ajakirja saab alates novembrist tellida Omniva iseteeninduskeskkonna minuajakirjandus.ee ja postkontorite kataloogide kaudu.

Sõdur

Sõdur VAATA POSTITUST

Ilmus ajakiri Sõdur nr 5/2018. Uues numbris intervjuu kolonel Vahur Karusega, ülevaade Läti suurõppusest Namejs, Briti kontingendi muljeid Eestist, kirjutame ka Eesti välismissioonist Liibanonis, Venemaa relvajõudude reformidest, Wagner grupi imbumisest Aafrikasse, Leedu relvajõudude arengutest, uutest ja huvitavatest relvadest, militaarpsühholoogia kasvuvaludest, Eesti tankidest 1919-1940 ja muustki.

Sõdur

Sõdur VAATA POSTITUST

Nii palju sai Eesti avalikkus lugeda sidepataljoni Raua tänava lahingu kohta 1940. aasta ajalehtedest. Punalippudega vehkiva ja nõukogude tankide toetusel pealetungi alustanud relvastatud jõugu rünnakus pataljonile said 21. juunil 1940 surma kaks sideväelast. Okupatsioonivõimu tsensuur siiski surmakuulutusteni veel ei ulatunud.

Sõdur

Sõdur VAATA POSTITUST

Kuidas tellida ajakirja Sõdur? Tuleb avada lehekülg: minuajakirjandus.ee ja trükkida otsingureale Sõdur. Tellida saab kas kuueks kuuks või 12 kuuks, vastavalt hinnaga 8.15 või 16.30 eurot. Senised tellijad saavad ajakirja edasi, kuid ka inimesed väljaspool kaitseväge saavad nüüd ajakirja tellida. Viies number on juba laialikandel, seega tellimine algab kuuendast numbrist 2018.

Eesti Merevägi

Eesti Merevägi VAATA POSTITUST

Väeliigiga liitunud ajateenijad ja tegevväelased alustasid täna õpinguid mereväelase baaskursusel.

Eesti Merevägi

Eesti Merevägi VAATA POSTITUST

Noormehed ja neiu vandusid täna truudust Eesti riigile.

Eesti Merevägi

Eesti Merevägi VAATA POSTITUST

Täna peeti Miinisadama linnakus mereväe üksuste ja sõjaväepolitsei Vahipataljoni ühine lahtiste uste päev, kus külalised said tutvuda kaitseväelaste varustuse ja tehnikaga. Külastada sai miinituukrite jaama, miinijahtijat Admiral Cowan ning staabi- ja toetuslaeva Wambola. Samuti korraldati linnakus auvahtkonna näidistseremooniaid ja demonstreeriti sõjaväepolitsei tegevust.

Eesti Merevägi

Eesti Merevägi VAATA POSTITUST

KVÜÕA Kõrgem Sõjakool ootab kandideerima – omanda parim juhtimisalane kõrgharidus!

Eesti Merevägi

Eesti Merevägi VAATA POSTITUST

Vaata fotodelt ja videost, kuidas mereväe miinituukrid Naissaare lähedal lõhkekehi kahjutuks tegid! ⚓

Eesti Merevägi

Eesti Merevägi VAATA POSTITUST

Meremess 2019 möödus mereväelaste jaoks kiirelt ja tegusalt! Prognoositud 10 000 ürituse külalist hoidsid tempo pidevalt üleval! Meie väljapaneku juures andsid tubli panuse ka Merenoorkotkad ja kadetid õppeasutusest KVÜÕA Kõrgem Sõjakool.

Eesti Merevägi

Eesti Merevägi VAATA POSTITUST

Fotod ürituse Meremess 2019 teiselt päevalt. Veel homme saate mereväelaste väljapanekuga tutvuma tulla! Meiega on ka Merenoorkotkad ja kadetid õppeasutusest KVÜÕA Kõrgem Sõjakool.

Eesti Merevägi

Eesti Merevägi VAATA POSTITUST

Esimene päev üritusel Meremess 2019 oli igati vahva! Kes täna ei jõudnud, siis homme ja ülehomme jõuate veel mereväelaste väljapanekuga tutvuma tulla! Meiega on veel Merenoorkotkad ja mereväe kadetid õppeasutusest KVÜÕA Kõrgem Sõjakool.

Eesti Merevägi

Eesti Merevägi VAATA POSTITUST

JAGA JA VÕIDA! Üritusel Meremess 2019 osalevad mereväelased loosivad sel reedel, laupäeval ja pühapäeval iga päev välja 4 tasuta piletit messi külastamiseks, iga võitja saab ühe pääsme! ⚓ Selleks, et loosis osaleda: ✅ Vajuta "Like" ehk "Meeldib" lehel Eesti Merevägi! ✅ Jaga seda postitust avalikult❗️ enda seinal! ✅ Kirjuta kommentaaridesse, et soovid loosis osaleda! Võitjad kirjutame selle postituse juurde: Reedel, 1. märtsil kell 11 Laupäeval, 2. märtsil kell...

Viimati uuendatud: 04/04/2017