Ajateenistus

Ajateenistus

Sellel lehel on viited ajateenistusega seotud teemadele: arstlike komisjonide tegevus, kuidas saavad ajateenistusse asuda naised, millal saab taotleda ajapikendust, mis toimub ajateenistuses.

Arstlikud komisjonid

image

Kaitseressursside Ameti kirjalikul kutsel peab kutsealune määratud ajal ja kohas arstlikku komisjoni ilmuma. Arstlikus komisjonis hinnatakse kutsealuse terviseseisundit ja kutsesobivust. Mis tuleb arstlikku komisjoni kaasa võtta, millistes toimingutes osaleda, milliseid kulusid kutsealusele hüvitatakse?

Arstlikust komisjonist

Millal saab taotleda ajapikendust?

Ajapikendus on kutsealuse ajateenistusseasumise edasilükkamine määratud ajaks. Ajapikenduse andmise alused sätestab kaitseväeteenistuse seadus.

Loe lähemalt

Kõrgharidus ja ajateenistus

Kuidas sobitada ajateenistus ja õpingud kõrgkoolis kõige paremini oma eluplaanidesse? Kas minna kõrgkooli ajateenistuskogemuse võrra rikkamana või alustada esmalt õpinguid?

Loe lähemalt

Füüsiline valmisolek

Ajateenistuses on lihtsam, kui kodust on kaasa võetud hea sportlik vorm. Füüsilist valmisolekut saad hinnata üldfüüsilise testiga. Kui vorm vajab värskendamist, siis aitavad Sul sõdurielu füüsilisteks väljakutseteks valmistuda erinevad äpid. Lae alla ja alusta treeningut.

Treeningust ja testidest
image

Mis toimub ajateenistuses?

Ajateenistusest. Millised on väeosad kus ajateenistus toimub, milline on sõjaväeline väljaõpe, mida võtta kaasa ja kuidas ajateenistusest enda jaoks maksimum võtta.

Üldist ajateenistusest
  • ajateenistus_2
  • ajateenistus_3
  • ajateenistus_4
  • ajateenistus_5
  • ajateenistus_1
  • ajateenistus_6

Asendusteenistus

Usulistel või kõlbelistel põhjustel kaitseväeteenistusest keeldunud kutsealune on kohustatud läbi tegema asendusteenistuse. Ajateenistuse asendamiseks asendusteenistusega tuleb kutsealusel esitada taotlus.

Loe lähemalt

Sõdurileht

Sõdurileht VAATA POSTITUST

Viru jalaväepataljoni korraldatud taktikalisel harjutusel osalesid Viru- ja Kalevi jalaväepataljoni ajateenijad- ja tegevväelased. Fookuses oli kompanii lahingtegevus.

Sõdurileht

Sõdurileht VAATA POSTITUST

Estcoy-16 võitlejad lähevad Chinooki pardale. Foto: kapten Arvo Jõesalu

Sõdurileht

Sõdurileht VAATA POSTITUST

LHV ajakiri Investeeri avaldas intervjuu kaitseväe juhataja kindral Riho Terrasega. Usutluses kaetakse lai valik teemasid kaitseväe ja erasektori koostööst Tapal asuva baltikumi suurima söökla ning kaitseväe suurimate kuluartikliteni. Loe artiklit siit 👇

Sõdurileht

Sõdurileht VAATA POSTITUST

Lätlaste videolugu Siilist.

Sõdurileht

Sõdurileht VAATA POSTITUST

Algas aasta suurim Eesti territoriaalmeres peetav miinitõrjeoperatsioon. Üheskoos liitlastega viiakse Eesti vetes läbi miinitõrjeoperatsioon Open Spirit, mille käigus otsitakse ja tehakse kahjutuks maailmasõdade ajal Eesti vetesse veesatud lõhkekehi. Tänavu 11.-25. maini kestval miinitõrjeoperatsioonil osalevad viieteistkümne eri riigi sõjalaevad ning kokku umbes 80 veealuste lõhkekehade kahjutuks tegemisele spetsialiseerunud kaitseväelase.

Sõdurileht

Õppuste ajal ei saa alati välistada ka kahjusid, mis võivad tekkida Kaitseväe ja Kaitseliidu manöövritel ja harjutustel. Kui õnnetu juhuse tõttu sai õppuse käigus kannatada kellegi eraomand – auto, tee, põld, mets, aed vms, siis paluvad Kaitsevägi ja Kaitseliit võtta ühendust Kaitseväe tsiviil-sõjalise koostöö meeskonnaga. E-mail: Tel: +372 7171931

Sõdurileht

VAATA POSTITUST

Kutse Pühapäeval, 20. mail kell 11.00 Nelipüha armulauaga jumalateenistus Vigala kirikus tähistatakse: Vigala kihelkonnas Eesti Vabariigi 100 sünnipäeva, 85 aastat - Vigala kiriku torni - Vabadussõja mälestusmärgi ehitusest, 30 aastat - Vigala kiriku torni - Vabadussõja mälestusmärgi taastamisest Teenivad: piiskop Joel Luhamets, õpetaja Kristiina Jõgi, Orelil: Andres Uibo Kaasa teenivad: sopran: Jaanika Kuusik, puhkpill: Priit Aimla eestvedamisel Kivi-Vigala rahvamaja...

Sõdurileht

Sõdurileht VAATA POSTITUST

Suurõppuse Siil18 lõpurivistus

1. jalaväebrigaad/1st Infantry Brigade

1. jalaväebrigaad/1st Infantry Brigade VAATA POSTITUST

Head emadepäeva!

1. jalaväebrigaad/1st Infantry Brigade

1. jalaväebrigaad/1st Infantry Brigade VAATA POSTITUST

1. jalaväebrigaadi õhutõrjepataljoni tegevväelased aitasid Siil 2018 õppusel positsiooniala maaomanikku metsataimede istutamisel. Lillemõisa kinnistu sai tuge kevadise istutushooaja viimase 300 kuuseistiku maassepanekul. Oma panuse andsid ka meie liitlasüksuse liikmed.

1. jalaväebrigaad/1st Infantry Brigade

1. jalaväebrigaad/1st Infantry Brigade VAATA POSTITUST

Täname kõiki 1.jalaväebrigaadi tegevväelasi, reservväelasi ja ajateenistust läbivaid sõdureid, kes osalevad suurõppusel Siil 2018. Oleme suurepäraselt hakkama saanud meile püstitatud ülesannetega ja oleme oma erinevate arenguetappidega kasvanud täiemõõduliseks reservbrigaadiks. Brigaadiveebel staabiveebel Andreas Rebane ergutab brigaadi sõdureid ja allohvitsere Siil 2018 mündiga. Üheks ergutavaks on reamees Allar Nõmm, kes on õppuse jooksul mänginud brigaadis väga tähtsat...

1. jalaväebrigaad/1st Infantry Brigade

1. jalaväebrigaad/1st Infantry Brigade VAATA POSTITUST

Käib lahingute teine päev. Scoutspataljon, kelle ridades võitlevad praegu ka Kalevi jalaväepataljoni sõdurid, ületas täna CV9035-te toel Mustjõe joone.

1. jalaväebrigaad/1st Infantry Brigade

1. jalaväebrigaad/1st Infantry Brigade VAATA POSTITUST

Suurtükiväepataljoni ülem kutsub reservväelasi traditsioonilisele võistlusele. Tulijale on meeldejääv nädalavahetus garanteeritud! Registreeruda on võimalik 15. maini.

1. jalaväebrigaad/1st Infantry Brigade

1. jalaväebrigaad/1st Infantry Brigade VAATA POSTITUST

OTSI SIILI! Kui näed autot, tee selfi ja võida auhindu!

1. jalaväebrigaad/1st Infantry Brigade

1. jalaväebrigaad/1st Infantry Brigade VAATA POSTITUST

Kaitseväe juhataja inspekteerib Siili

1. jalaväebrigaad/1st Infantry Brigade

1. jalaväebrigaad/1st Infantry Brigade VAATA POSTITUST

Eile paiknes 1. jalaväebrigaad ümber Lõuna - Eestisse. Täna jõudsid sõdurid Kanepi koolilastele rääkida, mis see Siil on ja mis nende kodukandis toimub. Aitäh Põlvamaa metsaülemale, Kanepi Vallavalitsusele, Kanepi kooliperele ja kõigile neile, kes andsid nõusoleku oma maid õppustel kasutada! Teie panus on oluliseks abiks õppuse korraldamisel! Iga okas loeb!

1. jalaväebrigaad/1st Infantry Brigade

1. jalaväebrigaad/1st Infantry Brigade VAATA POSTITUST

1. jalaväebrigaadi koosseisu kuuluva Kaitseliidu Kirdemaakaitseringkonna lahingugrupi jaoks lõpeb SIIL2018 suurejooneliste lahinglaskmistega. Lahinglaskmised algasid eile õhtupoolikul ning jätkuvad täna varahommikust alates. Fotod: Martin Andreller ja Karri Kaas

Kuperjanovi jalaväepataljon

Kuperjanovi jalaväepataljon VAATA POSTITUST

Tervitame tänasel tähtsal päeval kõiki emasid, vanaemasid ja vanavanaemasid Sergei Jessenini luuletusega "Kiri emale" (tõlkinud Ellen Niit), mida esitavad Kuperjanovi jalaväepataljoni võitlejad nii originaalkeeles kui eestikeelses tõlkes.

Kuperjanovi jalaväepataljon

Kuperjanovi jalaväepataljon VAATA POSTITUST

Kuperjanovi jalaväepataljon

Kuperjanovi jalaväepataljon VAATA POSTITUST

Kuperjanovi jalaväepataljonis väljaõppe saanud 22. jalaväepataljoni võitlejad suudavad õppusel Siil lisaks Eesti kaitsmisele anda panuse ka kohaliku kogukonna hüvanguks. Täna korrastati Teeme Ära talgute raames Roosiku külas Lepistu Vabadusparki.

Kuperjanovi jalaväepataljon

Kuperjanovi jalaväepataljon VAATA POSTITUST

Pildigalerii laskelaagrist kaitseväe keskpolügoonil.

Kuperjanovi jalaväepataljon

Kuperjanovi jalaväepataljon VAATA POSTITUST

Head reservväelased! SIILini on jäänud vaid kaks nädalat - kui teil on küsimusi või muresid, siis võtke ühendust ja leiame koos lahenduse. Lisaks võite tutvuda meenemündiga, mille saavad endale mälestuseks ja uhkusega kandmiseks nii ajateenistuse lõpetavad sõdurid kui ka SIILil osalevad reservväelased.

Kuperjanovi jalaväepataljon

Kuperjanovi jalaväepataljon VAATA POSTITUST

Kuperjanovi jalaväepataljon

Kuperjanovi jalaväepataljon VAATA POSTITUST

Videolugu sel nädalal Võrumaal toimuvast õppusest Raba 18.

Kuperjanovi jalaväepataljon

Kuperjanovi jalaväepataljon VAATA POSTITUST

Kevadise suurõppuseni Siil on jäänud veel vaid üks kuu. Kuperjanovi jalaväepataljoni võitlejad veedavad suure osa sellest ajast maastikul, et olla ajateenistuse "lõpueksamiks" parimas vormis. Sel nädalal toimub Võrumaal Kuperjanovi jalaväepataljoni õppus Raba, millega lõppeb allüksuse kursuse järjekordne etapp: rühma osakursus. Õppuse käigus harjutatakse läbi nii kaitsvad kui ründavad taktikalised tegevused rühma koosseisus, et hinnata kui hästi sõdurid ja nende ülemad on...

Kuperjanovi jalaväepataljon

Kuperjanovi jalaväepataljon VAATA POSTITUST

Kuperjanovlased harjutavad kaitseväe keskpolügoonil toimuval õppusel Kuldlabidas kaitsepositsioonide rajamist ning kaitselahingute pidamist soomustehnika vastu.

Sõdur

Sõdur VAATA POSTITUST

Lugege värsket Sõduri numbrit ka veebi issuu-keskkonnas: [click here] Kaitseväelased saavad soovi korral ajakirja ka koju tellida, aadressilt

Sõdur

Sõdur VAATA POSTITUST

Ilmus ajakiri Sõdur 2/2018. Numbris: uurime, milliste automaatrelvade seast kaitsevägi relvi hangib, arendame õhutoetusvõimet, vaatame tõsiselt otsa liitlasriigile Türgile, meie oma kaitseväe matkekeskusele ja teavituskeskusele. Tutvustame ka Eesti Vabaduse Risti lugu.

Sõdur

Sõdur VAATA POSTITUST

Sõdur nr 1/2018 nüüdsest ka Issuu-keskkonnas avalikult väljas. EV 100. sünnipäev sundis ka meid Eesti NATO-teekonnale, välismissioonidele, kõrgematele ohvitseridele, Kaitseliidule ja kaitsetööstusele kokkuvõtvalt peale vaatama. Ajakirjas ka intervjuu kindral Terrasega.

Sõdur

Sõdur VAATA POSTITUST

Ilmus ajakiri Sõdur 1/2018: Kus on Eesti sõdur missioonil käinud ja kes igat missiooni juhtis? Eesti riigi juubeli puhul oli põhjust kokkuvõte teha.

Sõdur

Sõdur VAATA POSTITUST

Sõduris nr 1/2018: Kirjutame sellest, kuidas härrased Post, Org ja Tooma Eestis enne 1940. aastat õhuväe tellimusel lennukeid välja töötasid ja valmistasid ehk lugu on ennekõike lennukitest PN, PON ja PTO. Ajakiri ilmub sel nädalal.

Sõdur

Sõdur VAATA POSTITUST

Sõdur nr 1/2018: Mis on Kaitseliit ning milline on selle koht ja tähtsus kaitseväe kõrval? Meie kaitsejõudude kahe samba erinevusi ja sarnasusi võrdlevad Sõduris kolonel Riho Ühtegi ja ajakirja Kaitse Kodu toimetajad. Ajakiri ilmub trükist järgmisel nädalal.

Sõdur

Sõdur VAATA POSTITUST

Sõduris nr 1/2018: Tutvustame kõiki kindraleid ja admirale alates 1992. aastast ja uurime ka seda, mis sai okupatsioonieelse aja kindralitest. Pildil kindralmajori õlakud, mis anti sel aastal Indrek Sirelile ja Martin Heremile.

Sõdur

Sõdur VAATA POSTITUST

Sõduris nr 1/2018: Prantslased kirjeldavad oma kogemusi eFP missioonilt Eestis. Siinsed olud olid nende jaoks harjumatud, kuid 2019. aastal tahavad nad siia tagasi tulla.

Sõdur

Sõdur VAATA POSTITUST

Tublid Eesti mereväelased teevad vastavalt võimalustele kõik, et meid ka merel kaitsta.

Eesti Merevägi

Eesti Merevägi VAATA POSTITUST

Vaata videost, kuidas USA mereväe miinituukrid lõhkasid Saaremaa ja Hiiumaa lähistel 700-kilose Teise maailmasõja-aegse põhjamiini. Enne lõhkamist tuli lõhkekeha ohutule alale transportida, sest see asus rannale lähedal. Muhus Lõunaranna sadamas on #OpenSpirit-i ajaks rajatud miinituukrite laager. Lisaks Eesti miinituukritele töötavad seal miinitõrjeoperatsiooni ajal ka Ameerika Ühendriikide, Ühendkuningriigi, Kanada, Poola ja Läti miinituukrid – kokku ligi 80 veealuste...

Eesti Merevägi

Eesti Merevägi VAATA POSTITUST

Sõjalaeval Wambola käis Pärnus avatud laeva üritusel kokku 222 külalist! Täname kõiki, kes leidsid aega Eesti sõjalaevaga tutvuda! Vaata pilte:

Eesti Merevägi

Eesti Merevägi VAATA POSTITUST

Pärnu kruiisikai juurde jõudis sõjalaev Wambola, mille meeskond ootab kõiki avatud laevale täna 13-15:00! Sadamasse sisenemisel ja sildumisel toimus ka õppeasutuse KVÜÕA Kõrgem Sõjakool kadettide sõjalaeva juhtimise praktika.

Eesti Merevägi

Eesti Merevägi VAATA POSTITUST

ERR uudised tegid video sellest, mis Miinisadamas kaitseväe suurõppuse Siil ajal korda saadeti!

Eesti Merevägi

Eesti Merevägi VAATA POSTITUST

Täna võib mereväe sõjalaevu märgata Paldiski lähistel.

Eesti Merevägi

Eesti Merevägi VAATA POSTITUST

Otsingud juba käivad, peagi loodame ka esimestest leidudest pajatada! #OpenSpirit

Eesti Merevägi

Eesti Merevägi VAATA POSTITUST

Hilised ärkajad nägid täna ETV Terevisioonis mereväe ülemat, kes rääkis miinitõrjest ning tutvustas vaatajaile lõhkekehade otsimiseks kasutatavat allveerobotit.

Eesti Merevägi

Eesti Merevägi VAATA POSTITUST

Möödunud laupäeval peeti Miinisadamas Poola allveelaeva Orzeł mälestustseremoonia, millest võtsid osa tänavu Eestis peetaval miinitõrjeoperatsioonil #OpenSpirit osalevad Poola miinijahtija ORP Flaming meeskonnaliikmed. Orzeł kadus jäljetult 1940. aastal Põhjamerel üheskoos 54 meeskonnaliikmega. Allveelaev võttis osa Briti kuningliku mereväe sõjaaegsest patrullist ja kadus vaid kuid pärast üht hulljulgemat ja erakordsemat põgenemist merel, mille alguspunktiks oli Tallinn.

Eesti Merevägi

Eesti Merevägi VAATA POSTITUST

Tänavu 11. kuni 25. maini Eestis aset leidval miinitõrjeoperatsioonil #OpenSpirit osalevad ligi 15 erineva liitlas- ja partnerriigi mereväelased. Aktiivne miinitõrjeetapp kestab ööpäevaringselt 14.-24. maini. Eesti mereväe juhtimise all jaotuvad mitmete tuukrimeeskondade ja ligi 20 sõjalaeva tegevuspiirkonnad Tallinna, Hiiumaa, Saaremaa ja Muhu lähistele. „Open Spiritil otsitakse lõhkekehasid aladelt, kuhu on Esimese- ja Teise maailmasõja ajal miine veesatud. Avastatud ja...

Viimati uuendatud: 04/04/2017