Väeosadesse määramisest

Väeosadesse määramisest

Kaitseressursside Amet kutsub ajateenistusse kolm korda aastas. Väeosa ja ajateenistusse asumise aja määramise aluseks on kaitseministri kehtestatud plaan, kus on kirjas millisesse väeossa, millal ja kui palju noori peab teenistusse asuma.

Ajateenistusse kutsumise otsuse saab kutsealune vähemalt aasta enne ajateenistusse asumise aega, v.a juhul, kui lõppenud on ajapikendus või ta on varem ajateenistusse ilmumata jätnud. Sellisel juhul teatatakse teenistusse asumise aeg vähemalt 30 päeva ette. Mõlemal juhul on võimalik ajateenistusse asuda ka lühema etteteatamisajaga, kui kutsealune seda ise soovib. Selleks tuleb teha Kaitseressursside Ametile taotlus.

Kaitseressursside Amet toimetab kutsealused määratud päeval kogunemiskohast ajateenistuskohta ning samal päeval algab ajateenistus.

Vaata tabelist millisesse väeossa, millal ja kui palju noori ajateenistusse kutsutakse.

 
Struktuuriüksus 2019. aasta Kokku
1. nädal (31.12.18.-6.01.19) 27. nädal (1.-7.07) 40. nädal (30.09-6.10)
Kutsealused Naised Kutsealused Naised Kutsealused Naised
1. jalaväebrigaad 123 10 1000 19 556 10 1718
2. jalaväebrigaad 40 5 339 19 326 5 734
Luurekeskus 16 2 18
Mereväe laevastik 25 2 25 2 54
Staabi- ja sidepataljon 26 2 131 2 73 3 237
Sõjaväepolitsei 140 5 140 10 295
Toetuse väejuhatus 30 2 130 6 80 4 252
Kokku 384 26 1781 60 1035 22 3308
Allikas: kaitseministri 16.10.2017 määrus nr 14
 
 
Struktuuriüksus 2020. aasta Kokku
5. nädal (27.01-2.02) 29. nädal (13.07-19.07) 42. nädal (12.10-18.10)
Kutsealused Naised Kutsealused Naised Kutsealused Naised
1. jalaväebrigaad 146 10 1058 19 554 10 1797
2. jalaväebrigaad 40 5 479 19 399 5 947
Luurekeskus 16 2 18
Merevägi 25 2 25 2 54
Küberväejuhatus 26 2 109 2 103 3 245
Sõjaväepolitsei 140 5 140 10 295
Toetuse väejuhatus 30 4 150 6 60 4 254
Kokku 407 28 1977 60 1116 22 3610
Allikas: kaitseministri 15.10.2018 määrus nr 17

Viimati uuendatud: 15/08/2019