Kaitseressursside ametist

Kaitseressursside ametist

1. augustil 2005 lõpetasid tegevuse neli Kaitseministeeriumi hallatavat riigiasutust: Põhja riigikaitseosakond, Lõuna riigikaitseosakond, Lääne riigikaitseosakond ja Kirde riigikaitseosakond, mis korraldati ümber Kaitseressursside Ametiks.

Kaitseressursside Amet:

  • peab kaitseväekohustuslaste arvestust
  • mobilisatsiooniks vajalike materiaalsete ressursside arvestust
  • vastuvõtva riigi toetuse osutamiseks vajalike andmete arvestust
  • kutsub kutsealuseid aja- ja asendusteenistusse
  • korraldab kaitseväekohustuslaste terviseseisundi ja kutsesobivuse hindamist ameti arstlikes komisjonides
  • täidab seadustest tulenevaid mobilisatsiooniülesandeid
  • säilitab nõukogudeaegseid sõjaväeteenistusarhivaale

Viimati uuendatud: 01/04/2013