Scoutspataljon kutsub oma ridadesse terasest mehi ja naisi

Scoutspataljon kutsub oma ridadesse terasest mehi ja naisi

Täna alustab Kaitseressursside Amet Scoutspataljoni värbamiskampaaniat „Terasest“. Kampaania tõstab tähelepanu keskmesse tegevväelase väljakutseterohke karjääri ja kutsub Scoutspataljoni ridadesse kõiki mehi ja naisi, kes tehtud kui terasest. Kampaania visuaalil on ühtseid pidepunkte eelmisel aastal Aasta Digiteo tiitli pälvinud kampaaniaga „Kutse valitute sekka“.

Scoutspataljoni ülem major Andrus Merilo: „Scoutspataljoni võitlejaid on läbi aegade ühendanud moto E pluribus unum ehk üks paljudest. Moto kannab endas valmisolekut alati üksteise eest seista, olla üks paljudest, ent ometi üks, ühtne ja terasest jõud. Meie ridadesse on oodatud kõik mehed ja naised, kes neid väärtuseid jagavad ja on valmis Eesti eest seisma.“

Kampaania kestab 22. novembrini ja peamisteks sõnumikandjateks on Internet ja printmeedia.

Kiirreageerimisvõimega Scoutspataljon loodi NATO operatsioonides osalemiseks ning Eesti-siseste äkkrünnakute tõrjumiseks. Väeosas on kasutusel Kaitseväe parim varustus ja tehnika. Scoutspataljoni kõikide allüksuste prioriteetideks on erialaste ja lahinguliste oskuste arendamine. Suurt tähelepanu pööratakse füüsilisele ettevalmistusele ja keeleõppele. Seni on suur hulk välismissioone komplekteeritud Scoutspataljoni baasil.

2013. aasta värbamiskampaania looja on reklaamiagentuur Creatum. Kaitseressursside Ameti ülesannete hulka kuulub Kaitseväele personali värbamine koostöös Kaitseväega ning tegevväelase elukutse tutvustamine ja populariseerimine avalikkuses.

 

Viimati uuendatud: 04/04/2017